fbpx

Trähusstaden

En vision målar upp den önskade framtidsbilden och ska vara positiv och utmanande för att bli intressant, ett nästan ouppnåeligt ideal. Restaurang Harrys vision är till exempel att ha en restaurang på månen! I arbetet med att ta fram en identitet och en grafisk profil till Trähusstaden ingick  att definiera en vision. Visionen beskriver företagets önskade framtidsbild med några få ord och blir dess vägledare. Genom att stämma av sina insatser mot sin vision kan Trähusstaden nu ta gemensamma beslut som för de i rätt riktning. Förutom att definiera en vision ingick även arbete med värdeord i uppdraget med Trähusstadens identitet och grafiska profil.

 

Läs mer om hur vi arbetar med att bygga starka varumärken här >>