Hur starkt är ert varumärke?

Säg Volvo, Apple eller Ryanair och du fylls av tankar och känslor. En Volvobil förknippas till exempel ofta med trygghet och säkerhet. Och det är just vad ett varumärke är – något igenkännbart som identifierar och särskiljer företagets produkter från konkurrenternas.  

Varumärket omfattar allt i organisationen, från logotyp och produkter till medarbetare och marknadsföring. De främsta delarna av varumärket är namn, webbadress, logotyp, symbol, figurer, talespersoner, slogans, jinglar, förpackningar och skyltning. Ofta ses namnet som det centrala i varumärket, men även visuella element spelar en betydande roll för att skapa ett starkt varumärke med hög igenkänning.

Så hur byggs ett starkt varumärke?

En förutsättning är att företagets identitet, image och profil överlappar varandra på ett tydligt sätt:

√ Identiteten är företagets själ, dess historia och den kultur som sitter i väggarna. Den svarar på frågan vilka vi som tillsammans är företaget är.

√ Imagen är kundernas samlade bild/upplevelse av varumärket och svarar på frågan hur företaget uppfattas av andra.

√ Profilen är den bild som företaget väljer att förmedla till omvärlden och bör utgå från identiteten. Den ger svar på hur vi (företaget) är.

Apple – världens mest värdefulla varumärke

När kundernas bild av varumärket stämmer överens med hur företaget uppfattar varumärket och vill att det ska uppfattas – då har företaget lyckats. Apple är ett utmärkt exempel på det. Det rankas som världens mest värdefulla varumärke, tätt följd av Amazon och Google, och värderas till 263,4 miljarder dollar (Brand Finance Global 500 report, 2021). Den summan motsvarar ungefär 2 200 miljarder svenska kronor och innebär att Apple är värt 87 procent mer än för bara ett år sedan! Och med den rejäla ökningen knep Apple 2021 förstaplatsen efter att ha varit petad av Amazon under hela fem år.

Årets uppstickare bör nämnas – det är nämligen Tesla som är det varumärke som värderingsmässigt är mest snabbväxande!

Världens 5 högst värderade varumärken 2021:

  1. Apple
  2. Amazon
  3. Google
  4. Microsoft
  5. Samsung


En tydlig affärsidé gör susen!

För att få en sådan positiv utveckling krävs en tydlig affärsidé. Den ska förklara varför företaget finns och ge svar på hur företaget ska agera för att nå sina mål. H&M:s affärsidé är exempelvis ”mode och kvalitet till bästa pris” medan vår på Dotter & Döse är att ”samla våra kunders kommunikation under ett och samma tak och producera kreativa och anpassade lösningar inom marknadsföring”. En bra affärsidé gör det enklare att få alla i organisationen att arbeta mot samma mål.

Sikta mot stjärnorna och hamna i grantopparna

Förutom affärsidé behöver ett framgångsrikt företag också en vision. Den målar upp den önskade framtidsbilden och ska vara positiv och utmanande för att bli intressant, ett nästan ouppnåeligt ideal. Restaurang Harrys vision är till exempel att ha en restaurang på månen.

Vi är glada, kreativa och modiga – vad är ni?

Till varumärken kopplas också kärnvärden – ord som väcker känslor. De ska beskriva de värderingar som genomsyrar företaget och som är vägledande för de beslut som fattas. Ikeas kärnvärden är folklighet, prisvärde, design och kvalitet. På Dotter & Döse är våra kärnvärden glädje, kreativitet och mod.

Gemensamma mål

Det är också viktigt att ha gemensamma mål för de anställda att sträva mot. De kan vara både kort- och långsiktiga, detaljerade eller övergripande.

Äntligen dags för marknadsföringen!

När allt detta är på plats kan man börja utforma marknadsföringen. Hur den ska se ut avgörs av flera faktorer, till exempel produktens utförande, pris, var den säljs och genom vilka kanaler man vill använda för att nå potentiella kunder. Här kan en kunnig och kreativ marknadsförare göra stor skillnad!