fbpx

Trähusstaden

I arbetet med Trähusstadens grafiska profil ingick så många olika delar. Förutom det som vanligtvis ingår i en grafisk profil såsom placering av logotyp, definition av färger med mera arbetade vi dessutom fram ett helt nytt designelement. Men först och främst, innan arbetet med den grafiska profilen tog form gällde det att definiera företagets vision och värdeord. Det är delar som ingår i Trähusstadens identitet som förenklat beskriver företagets själ, dess historia och den kultur som sitter i väggarna. Eftersom profilen är den bild som vi föreslår att Trähusstaden ska förmedla till omvärlden vill vi gärna först ha koll på identiteten. I de fall den inte är definierad hjälper vi gärna (och ofta) till med det arbetet allra först.