fbpx

Kraftstaden

Framtiden innebär utmaningar såväl som möjligheter. Kraven på hur en företagslokal ska utformas förändras och utvecklas hela tiden. Kanske ännu mer nu med tanke på rådande pandemi.

Tillsammans med Kraftstaden i Trollhättan arbetade vi fram konceptet “Föränderliga kontor”. Ett koncept innehållande flera marknadsstrategier genom marknadsundersökningar, debattartiklar, sociala medier och upplevelsemarknadsföring. Ett koncept vars mål är att stärka Kraftstadens varumärke där de positionerar sig som den givna samarbetspartner när det kommer till kontors- och företagslokaler.