Med målet i sikte

Varje verksamhet behöver tydliga mål för att bli effektivare. Det hjälper medarbetarna att veta åt vilket håll de ska sträva, vilken väg de ska ta, när och på vilket sätt.

Hur ska då målen utformas? Ett bra mål är tydligt, konkret och möjligt att nå. Det kan handla antingen om smarta mål, som att vinsten ska överstiga 500 000 kronor, eller beteendemål, där fokus är att påverka hur medarbetarna agerar i olika situationer.

Beteendemål – övergripande och i delar

De ekonomiska målen är helt klart vanligast men på Dotter & Döse har vi valt att fokusera på mål med utgångspunkt i hälsa och välmående. Vi tycker helt enkelt att det är viktigast, inte bara på arbetsplatsen utan i hela livet! Vårt övergripande mål är att vara ett hälsosamt företag i alla led. Och för att göra det ännu tydligare har vi brutit ner det målet i följande delmål:

  • Att vi känner glädje att gå till jobbet
  • Fredagsmys och måndagsfys
  • En fri timma/vecka där vi kan träna på arbetstid
  • Att se människan varje dag
  • Att i största utsträckning cykla till våra kunder
  • Sex timmars arbetsdag

Låt marknadsföringen andas målen

Fördelen med beteendemålen är att det blir tydligt för var och en vad som behöver göras för att företaget ska nå dit. I stället för att fokusera på ett resultatinriktat mål, som kan påverkas av många olika faktorer, läggs energin på varje egen individs roll i utvecklingen. Självklart kan beteendemålen lyftas fram i företagets marknadsföring då de säger en hel del om själen i verksamheten. Som i våra företagsbilder, där vi valt foton med gemenskap och fysisk aktivitet i fokus. Lycka till och var modig nog att byta ut de traditionellt ekonomiska målen mot modernare beteendemål – det tjänar alla på!