fbpx

Micore Boats

I arbetet med Micores identitet och grafiska profil tog vi tillsammans fram värdeord och definierade dessa. Varför? Säg Volvo, Apple eller Ryanair och du fylls av tankar och känslor. Det är knappast någon slump utan ligger otaliga timmar bakom att skapa en identitet där värdeorden beskriver vilka de är och vad de står för. Helst ska det vara ord som väcker känslor. De ska beskriva de värderingar som genomsyrar företaget och  är vägledande för de beslut som fattas.

Micores värdeord beskriver vad de står för och är våra rättesnören i allt de gör. De utgör grunden för deras profil och sätt att kommunicera såväl internt som med kunder. I arbetet ingick även att arbeta fram en vision och en buyline som med några få ord som skapar igenkänningsfaktor och som identifierar och särskiljer Micores produkter från konkurrenternas.

 

Läs mer om arbetet med Micores grafiska profil här >>

Läs mer om framtagandet av Micores buyline här >>

Läs mer om arbetet med Micores vision här >>