fbpx

Micore Boats

I arbetet med att ta fram en identitet och en grafisk profil till Micore ingick självklart att definiera en vision. Visionen ska i några få ord beskriva företagets önskade framtidsbild och vägledare. Genom att stämma av sina insatser mot sin vision kan Micore ta beslut som för de i rätt riktning. Visionen hjälper även varje enskild individ på Micore att enklare se vad man själv behöver göra för att företaget ska nå den uppsatta målbilden. Förutom att definiera en vision ingick även arbete med värdeord och en buyline i uppdraget med Micores identietet och grafiska profil.

Läs mer om arbetet med Micores grafiska profiler här >>

Läs mer om hur vi arbetar fram visioner här >>

Läs om hur vi arbetade fram Micores värdeord här >>