fbpx

Kompetenstjänst

– 51 % av alla mellan 18-79 år lyssnar på poddar regelbundet, minst en gång i månaden, och lyssningen ökar i alla åldrar.

– 47 % uppger att de lyssnar på poddar för att få fördjupad kunskap och nästan var fjärde för att hålla sig uppdaterad.

– Digitala ljudkanaler, däribland podden, är nu globalt sett de kanaler som på såväl kort som lång sikt genererar högst varumärkeseffektivitet samt en högre utväxling på varje investerad krona jämfört med annan media.

Viktig bakgrundsfakta som vi hade med oss när vi arbetade fram Kompetenstjänst strategier för sin kommande podcast: Kompetenstjänstpodden.