fbpx

Thunbolagen

Till Thunbolagens hållbarhetsredovisning ritade vi kundspecifika illustrationer grafer som på ett tydligt sätt visar minskningen av olika utsläpp/trannsport. För oss är det alltid viktigt att allt från färger till typnsitt  andas det varumärke där graferna ska placeras – och visst känns det direkt vem som är avsändare till just dessa siffror?!