Hisstjänst i Skaraborg AB

Två A5-foldrar som på ett enkelt sätt visar bredden och kompetensen i företagets två grundstenar; hissar och traverser. Det ville Hisstjänst i Skaraborg ha med sig på sin första mässa. För oss var det självklart att samtidigt lyfta personalen, kunder och produkter och därför startade vi med att fotografera en bildbank som parallellt kunde stärka upp hemsidan… Men den visade sig vara  svårarbetad för personalen så därför lyfte vi över den i en helt ny WordPressmall. Nu ser vi fram emot att ta fram ytterligare två broschyrer som på ett mer fördjupat sätt visar professionen som det lokala företaget Hisstjänst erbjuder.