fbpx

Jordnära Miljökonsult

“Jag vill att stripningen på elbilen och elcykeln ska berätta vad vi arbetar med”, sa Victoria Lundborg på Jordnära Miljökonsult när hon tog kontakt med oss för att göra en ny fordonstripning. På Jordnära arbetar ingenjörer som erbjuder konsulttjänster med spetskompetens inom förorenad mark, vatten och byggnader.

Därför valde vi att ta fram ett grafisk uttryck där känsla skulle kännas teknisk och matematisk. Tillsammans med Victorias 9-åriga son fick vi en helhet när han kompletterade vår idé med staden i bakgrunden för att täcka in hela deras leveransomfång. Ett perfekt samarbete!