fbpx

Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle

Visste du att Lidköping, Götene och Mariestad tillsammans bildar ett modellområde för hållbar samhällsutveckling? Ett så kallat Biosfärsområde utnämnt av Unesco.

Tillsammans med Biosfär Vänerskärgård Kinnekulle tog vi fram en imagefilm där vi lyfte områdets natur, människor och olika typer av verksamheter. Filmen kan användas av Biosfärs medlemmar  i olika sammanhang för att tydligt berätta att de är en del av ett större sammanhang inom hållbar samhällsutveckling.