Varför en profil för sociala medier är viktig

Att ha en profil för sociala medier är inte bara viktigt, det gör även arbetet roligare! Den gör att fler på företaget kan vara delaktiga och att alla vet exakt vad som förväntas av dem.

På sociala medier kan varumärket nämligen stärkas och det kan förstöras. Profilen för sociala medier handlar om att skapa en insikt om vad man kan posta och inte. Det handlar också om att kommunicera med samma tonläge och med en god känsla för  varumärket. För visst blir det mycket roligare om man vet vem som ska göra vad, hur varumärket ska kommuniceras och vilka lagar och regler som påverkar företagets agerande i de sociala medierna?

Det går inte att blunda för att just de sociala medier är en betydelsefull kanal för dialog och nätverkande. Ännu betydelsefullare blev de under våren 2020 när Covid-19 ställde helt nya spelregler för hur man kunde föra en dialog med och nå ut till sina kunder. Idag har de sociala medierna dessutom blivit en plattform där kunder kan handla produkter direkt.

Vad en profil för sociala medier innehåller skiljer sig från företag till företag men i stora drag bör dessa saker finnas med;

  • Lagar och regler
  • Roller och ansvar
  • Mål och målgrupper
  • Hur ni kommunicerar (tonalitet)
  • Vad ni postar
  • Vilka kanaler ni finns i
  • Taggningar och hashtags
  • Vad ni inte postar i era sociala medier

Vår rekommendation är att profilen för sociala medier uppdateras då och då, helst en gång per år. Då kikar man på vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra och lägger en grundad strategi på hur man lyfter varumärket ytterligare ett snäpp i sina kanaler.

Kör hårt, och lycka till!