fbpx

Villa Lidköping BK

Ju enhetligare vi framträder desto starkare varumärken skapar vi. Syftet med att skapa en profilmanual, åt det välkända varumärket Villa Lidköping BK, var att på ett enkelt och tydligt sätt berätta hur de ska kommunicera enhetligt, med hjälp av typsnitt, logotyper, färger och bilder, för att ständigt värna om det värdefullaste de har: sitt varumärke.

Dokument är en användarmanual för alla människor som på något sätt arbetar med föreningens kommunikation, såväl internt som externt. Därför strävade vi att arbeta fram en pedagogisk och lättöverskådlig handledning som ska vara lika enkel för såväl nybörjare som marknadschefer att arbeta med. Dessutom tog vi fram färdiga mallar för exempelvis visitkort, brevpapper, Roll ups och e-postsignaturer.