fbpx

Nektab

Ju enhetligare vi framträder desto starkare varumärken skapar vi. På sociala medier kan varumärket stärkas och det kan förstöras. Därför behövs det en särskild profil för sociala medier. Det handlar om att skapa en insikt om vad man kan posta och inte. Det handlar också om att kommunicera med samma tonläge och med en god känsla för  varumärket.

Detta uppdraget bestod i att skapa en enhetlig profil för NEKTABs sociala medier. Tanken är att det ska vara en användarmanual för alla de som på något sätt arbetar med kommunikation i Nektabs sociala medier. För visst blir det mycket roligare om man vet vem som ska göra vad, hur varumärket ska kommuniceras och vilka lagar och regler som påverkar företagets agerande i de sociala medierna!