Jobba i Götene

Med korta filmer på nätet vill Näringslivsföreningen i Götene, med projektet; Jobba i Götene, locka arbetstagare att välja Götene som arbets- och bostadsort. Klippen ska ge en gemensam positiv känsla, att det är kul och utvecklande att arbeta i Götene. Som filmskapare ska ungdomar utbildas i hur man producerar film och vi har kallats in som experter att handleda dessa kreativa ungdomar i allt från manusproduktion till genomförandet i alla led.