fbpx

Micore Boats

För att Micores målgrupp ska kunna identifiera sig med deras varumärke så har vi arbetat fram buylinen; Boats for life adventures. Denna mening ska användas tillsammans med all Micores kommunikation så ofta det är möjligt och var en del i arbetet vi gjorde med att ta fram Micores grafiska profil.

 

Läs mer om arbetet med Micores grafiska profil här >>