fbpx

Kinnex

För att skapa en stark identitet till Kinnex, arbetade vi fram företagsmärket KX bestående av den nya logotypens första och sista bokstäver. Ett företagsmärke är en förenklad bild som kompletterar logotypen och målet är att skapa en hög kännedom så att företagsmärket kan användas separat från logotypen liknande vingen i Nikes logotyp eller äpplet i apples logotyp.

 

Läs mer om arbetet med Kinnex nya logotyp >>

Läs mer om Kinnex nya grafiska profil >>