fbpx

Kinnegrip

Kinnegrips imagefilm förmedlar deras hantverk, kompetens och den gedigna erfarenhet som finns i hela deras verksamhet. Att lyfta deras produkters konstruktion, svenska tillverkning och säkerhet samt vilka mervärden som slutanvändaren upplever i kombination med deras omtanke och kärlek för människor runtomkring Kinnegrip. Allt under 2 minuter. Filmen kommer användas under företagspresentationer, sociala medier, mässor, hemsida etc.