fbpx

Kinnegrip

Till Kinnegrip arbetade vi fram en contentstrategi för sociala kanaler. Content som delats upp i en tydlig struktur och som ligger till grund för vad som ska produceras och publiceras i sociala kanaler. Målet att skapa engagemang, driva trafik och stärka varumärket.

Med en tydlig strategi och inspirerande innehåll, som är relevant för målgruppen, finns det stora möjligheter att lyckas med kommunikationen i sociala medier. För ingen har skaffat sociala medier för att få reklam! Därför är det av vikt att publicera budskap som bidrar till engagemang och samtidigt bygger förtroende.