Engelska ord inom marknadsföring som kan vara bra att känna till

Le, nicka instämmande, sippa på kaffet och släng in ordet content lite då och då. För hallå, det är klart att jag vet vad content betyder! Alla använder ju det nuförtiden. Ta Search Engine Optimization till exempel. Det är klart jag vet vad det betyder! Jo, det är klart jag vet. Varför skulle jag inte veta det…?

Denna lista kom till för vi vet hur svårt det kan vara att faktiskt hålla koll på, och komma ihåg, vad engelska marknadsföringsbegrepp betyder. Hoppas den kan vara till hjälp när minnet sviker.

Vad betyder…

Osäker på vilken bild som kommer tilltala målgruppen bäst? Gör ett A/B test, ett parallellt test av två versioner av samma sak, och se vilken som ger bäst effekt utifrån de mål som satts upp. Skrota det som gick sämst och gå vidare med den variant som gick bäst.

B2B står för business-­to-­business och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till ett annat.

B2C handlar om försäljning från ett företag till en privatperson och står för business-­to-­consumer.

Bounce rate betyder avvisningsfrekvens och mäter exakt det. Hur snabbt besökare väljer att avvisa eller stanna kvar på en hemsida. Ju högre bounce rate desto högre avvisningsfrekvens. Vi vill inte att de ”bouncar”, studsar tillbaka, utan stannar kvar länge på sidan. Om bounce rate är låg, alltså de avvisar inte utan stannar kvar under längre tid, så har vi lyckats ta fram en relevant hemsida med rätt innehåll för målgruppen.

CMS betyder Content Management System och står helt enkelt för publiceringsverktyg, eller administrativt verktyg om du så vill, för produktion av hemsidor.

Content Marketing betyder innehållsmarknadsföring. Att producera content innebär att arbeta fram kommunikation och budskap som är av mer redaktionellt slag. Istället för att utgå från det man vill säga till att vända på det och utgå från det målgruppen vill höra. Att skapa innehåll som ger ett mervärde och inger ett förtroende hos målgruppen.

Enligt Wikipedia är den svenska termen för Crowdsourcing ”tänktalko”. En kombination av ”tänka” och ”talko”. Crowdsourcing är en metod där vi går samman för att lösa problem och samla in information. Ett bra exempel på crowdsourcing är Wikipedia, där vem som helst kan lägga upp information, och krisinformation.se. De använder ett enkelt verktyg för crowdsourcing och kan därmed samla in information från många människor.

CRM står för Custom Relationship Magement och är ett administrativt verktyg för organisering, administrering och planering av kunder och kundrelationer i ett företag.

När besökare kommer till en hemsida, så vill vi att de aktivt ska genomföra något som t.ex. beställa produkter, skicka en förfrågan, titta på ett videoklipp etc. När en besökaren genomför en aktivitet så är det detsamma som att säga att en konvertering har skett. CRO står för Conversion Rate Optimization och betyder konverteringsoptimering. Det i sin tur betyder det arbete som lagts ned för att öka andelen besökare som konverterar det du vill att de aktivt ska göra på en sajt.

CTR står för Click Through Rate och står för klickfrekvens. Alltså hur många har klickat sig vidare på en annons efter att ha sett den? Antalet klick genom antalet visningar ger dig annonsens CTR värde.

Inbound Marketing är en marknadsföringsmetod där kombinationen av innehållsmarknadsföring och konverteringsoptimering arbetar tillsammans för att skapa fler leads i de digitala kanalerna.

KPI står för Key Performance Indicator och betyder nyckeltal. Dessa nyckeltal arbetas fram för att kunna mäta olika insatsers effekt. En KPI skulle kunna vara antalet besökare på en hemsida, antalet beställningar på hemsidan eller antalet likes under en viss period på sociala medier.

Automatiserad marknadsföring innebär att, genom ett administrativt verktyg som t.ex. Hubspot, få automatiserad hjälp med marknadsföring via e-post, flerkanalsmarknadsföring, mätning och insamling in leads. Det manuella arbetet ersätts med digitalt hjälpmedel.

Native Advertising står för inbyggd reklam och är helt enkelt annonser som utformats till att se ut som en artikel med redaktionellt innehåll. Native står för naturlig och målet är att annonserna helst ska smälta in så bra som möjligt på sidan de visas.

ROI står för Return On Investment och betyder på svenska avkastning på investeringar. I marknadsföringssammanhang innebär det helt enkelt vad de pengar som investerats i marknadsaktiviteten har genererat tillbaka? Var intäkterna större än kostnaderna eller tvärt om?

Helt plötsligt syns den där skoannonsen överallt, bara för att du har kikat på ett par skor i en webshop. Varför? Det är den annonsen som kallas för remarketing/retargeting och det svenska ordet är omriktning. Skoannonsen riktas om och dyker upp för dig (eller kanske förföljer dig snarare), då chansen till konvertering verkade stor. Annonsen syns när du är inne på en annan webbplats, inom Google Display Network, eller gör en ny sökning på Google.

På svenska kallas det för sökmotorsannonsering och betyder kortfattat alla annonser du betalar för att synas på sökmotorerna. Alltså när någon söker eller ”googlar” på ett ord eller mening, så kan du betala för att annonser ska dyka upp. Google är Sveriges absolut största sökmotor och Google Ads är verktyget där annonser kan produceras för att synas där.

Search Engine Marketing betyder sökmotorsmarknadsföring och är samlingsbegreppet för allt som handlar om marknadsföring i sökmotorer. Oavsett om det avser betalda annonser eller produktion av innehåll på hemsidan. Man kan helt enkelt säga att SEA och SEO ligger under detta begrepp.

SEO har kanske många hört och på svenska betyder det sökmotoroptimering. Det handlar om att skapa relevant innehåll med rätt ord i sina digitala kanaler för att driva trafik till hemsidan organiskt.

Storytelling betyder berättande och handlar om att ta fram budskap som lyfter olika berättelser. För när vi rycks med i en historia, förändras vårt sätt att ta in information. Det är kanske därför storytelling är så populärt som marknadsföringsmetod idag.

USP står för Unique Selling Point och betyder unik försäljningsargument. En USP beskriver och argumenterar för varför målgruppen ska välja ert företag istället för en konkurrent. Positiva fördelar och säljargument helt enkelt.