Tidning

Vi tror på samspelet mellan digitala och traditionella kanaler. Det viktigaste är att arbeta fram intressant innehåll som målgruppen vill ta del av.

Ett tag funderade AB Bostäder på att lägga ner kundtidning men efter att resultatet i en kundundersökning visade på det motsatta, att deras hyresgäster verkligen uppskattade att få tidningen, valde de att fortsätta ge ut den.
Vi tror att ingen kanal är död. Det gäller bara att använda den på rätt sätt.