Grafisk profil och varumärkesidentitet

När vi arbetar fram en grafisk profil är syftet att på ett enkelt och tydligt sätt berätta hur företaget presenteras enhetligt med hjälp av typsnitt, logotyper, färger, bilder och designelement. Den grafiska profilen ska fungera som en kokbok, alla ska förstå vad som står och man ska snabbt hitta rätt information i den.

I våra grafiska profiler börjar vi alltid med att definiera utvalda delar i värdegrunden som exempelvis vision och värdeord. Hur ett varumärke ska kommuniceras beror nämligen i hög grad på vilken företagsidentitet som ligger till grund för det.

En bra vision till exempel kan göra stor skillnad. Forskning visar att de företag som har tydliga visioner oftare är vinnare än de som saknar en vision. Mycket talar till exempel för att John F Kennedys tydliga vision att nationen skulle ta sig till månen under 1960-talets gjorde att USA vann racet dit mot Sovjetunionen. Att beskriva företagets vision och identitet är därför ett viktigt startskott för oss i den grafiska profilen. Sedan är det bara att kommunicera kreativt och enhetligt kvar – för ju enhetligare vi framträder desto starkare varumärken skapar vi. Visst låter det roligt?