Film

Visste du att YouTube har mer än en miljard unika besökare varje månad? Att vi tittar på 100 miljoner timmar film dagligen på Facebook och att film genererar 1200 procent mer delningar än text och bild tillsammans i sociala medier?

Det är för att film fångar vår uppmärksamhet och drar till sig våra blickar samtidigt som vi aktiverar och kopplar på fler sinnen. Vi människor tycker om film helt enkelt. Inte konstigt egentligen, då en film på 60 sekunder berättar lika mycket som ungefär 1,5 miljoner ord.

Vi älskar att producera olika typer av film och anpassar alltid produktionen efter budskapet. Storytelling- , image-, informations- eller reklamfilm. Det som lyfter budskapet på bästa sätt.