7 konkreta tips för effektiv kriskommunikation

Hur bygger man ett starkt och förtroendegivande varumärke under denna svåra tid som Coronaviruset fört med sig? Ja, det är kanske just nu det gäller. Därför kommer här våra 7 bästa tips på hur ni ska agera i er kriskommunikation.

1. Var tillgängliga för era kunder, medarbetare och partners

Gör er anträffbara för alla och svara på frågor, stora som små. Förbered er INNAN någonting händer och skriv ned kortfattade och tydliga svar på alla tänkbara frågor.

2. Lägg alla korten på bordet

Strutstekniken har aldrig varit speciell effektiv. Våga vara transparent och berätta vad som händer hos just er! På så vis undviker ni falska spekulationer och ryktesspridningar. Ärlighet varar längst och det bygger starka och förtroendegivande varumärken.

3. Förminska inte problemet

Många känner sig oroliga och rädda i den Coronatid som råder. Att förminska problemet tolkas lätt som nonchalans och kan leda till tuffa uppföljningsfrågor och ifrågasättande. Visa istället att ni förstår omvärldens upprördhet, rädsla och oro. Har något gått fel i er organisation? Ta ansvar direkt och skyll inte ifrån er. Erkänn eventuella misstag och be om ursäkt utan förbehåll.

4. Använd alla era kanaler

Försök att nå alla era kunder och partners i så många kanaler som möjligt. Lista alla intressenter som berörs av er verksamhet och se till att ni når ut till dessa. Upprepa ert budskap på er hemsida, per mejl, i intervjuer och i personliga samtal, flera gånger.

5. Dela med er av era insatser och åtgärder

Dela med er av vad som sker i er verksamhet och berätta vad ni gör konkret för att hantera den situation som nu råder. Berätta hur ni tänker framåt och vilka åtgärder ni sätter in.

6. Personalen är viktigast

I svåra situationer, som vid en kris, kan det lätt uppstå misstag och att de som behöver information inte nås. Personalen är det viktigaste ni har. Se därför till att föra en tydlig, snabb och rak internkommunikation så att alla anställda känner sig inkluderade och vet vad som händer.

7. Omvärldsbevaka intensivt

Följ utvecklingen och håll er uppdaterade om vad som händer gällande Coronaviruset. På så sätt skapar ni er en bättre förutsättning för att svara på frågor som kan tänkas dyka upp.